styrelsen (1).jpg

MIMERS HUS ELEVKÅR


Mimers Hus Elevkår är en ideell, demokratisk organisation. Det innebär att medlemmarna bestämmer vad organisationen skall göra. Allt som elevkåren gör grundar sig i elevkårens syfte som regleras av stadgarna, elevkårens lag. Syftet och stadgarna regleras av årsmötet.

Det är på årsmötet som medlemmarna bestämmer vad elevkåren i stora drag ska göra det kommande året. Årsmötet väljer sedan en ordförande och sex andra styrelsemedlemmar som leder kårens arbete och fattar alla beslut fram till nästa årsmöte. Personerna i styrelsen är förtroendevalda och ansvarar för att driva kåren enligt årsmötets beslut och stadgarna.

Möt styrelsen

ordf_300x300-removebg-preview.png

Ebba Lisnell

Ordförande

Som ordförande har Ebba högsta ansvaret och är ansiktet utåt för elevkåren. Hon ansvarar för att arbetet i elevkåren går framåt, samt att alla inom styrelsen mår bra, hinner med och trivs.

  • Gray Instagram Ikon
ac_300x300-removebg-preview.png

Cassandra Thorssson

Administrativ chef (Tillfällig)

Cassandra ansvarar för att det som är bakom organisationen går rätt till och att de besluts som tas skrivs ner, samt ser till så att all dokumentation av verksamheten bevaras. Den här posten är öppen för ansökan. 

  • Gray Instagram Ikon
eka_300x300-removebg-preview.png

Matilda Ekenmyr

Ekonomiansvarig

Matilda ansvarar för hela organisationens budget, bokföring, alla inköp och utgifter, samt att de sköts på rätt sätt.

  • Gray Instagram Ikon
ordf_300x300-removebg-preview.png

Matilda Ekenmyr

Kommunikationsansvarig (Tillfällig) 

Matilda har den huvudsakliga kontakten utåt via sociala medier, samt andra sätt som kåren visas utåt till medlemmarna. Bland annat genom elevkårens grafiska profil. Den här posten är öppen för ansökan. 

  • Gray Instagram Ikon
ac_300x300-removebg-preview.png

Ellen Björklund 

Medlemsansvarig 

Ellen är ansvarig för att ha god överblick på medlemmarnas behov, viljor och förväntningar som utefter det anpassar medlemsförmåner, event, tillställningar etc. 

  • Gray Instagram Ikon
eka_300x300-removebg-preview.png

Alma Wilander 

Studentansvarig 

Alma ansvarar för allt kring studentfirandet med bland annat studentfester, mössprovningar och själva studentdagen. Det gör hon tillsammans med sitt studentutskott som hon har den ansvarande rollen för. 

  • Gray Instagram Ikon
ordf_300x300-removebg-preview.png

Cassandra Thorsson 

Eventansvarig 

Cassandra ansvarar för elevkårens event som bland annat ätartävlingar, 16+ fester och turneringar med mera. Hon är ansvarig för eventutskottet som tillsammans planerar och utför elevkårens event. 

  • Gray Instagram Ikon