top of page
styrelsen.png

MIMERS HUS ELEVKÅR


Mimers Hus Elevkår är en ideell, demokratisk organisation. Det innebär att medlemmarna bestämmer vad organisationen skall göra. Allt som elevkåren gör grundar sig i elevkårens syfte som regleras av stadgarna, elevkårens lag. Syftet och stadgarna regleras av årsmötet.

Det är på årsmötet som medlemmarna bestämmer vad elevkåren i stora drag ska göra det kommande året. Årsmötet väljer sedan en ordförande och sex andra styrelsemedlemmar som leder kårens arbete och fattar alla beslut fram till nästa årsmöte. Personerna i styrelsen är förtroendevalda och ansvarar för att driva kåren enligt årsmötets beslut och stadgarna.

Möt styrelsen

Celine Hansen - Ordförande.png

Celine Hansen

Ordförande

Som ordförande har Celine högsta ansvaret och är ansiktet utåt för elevkåren. Hon ansvarar för att arbetet i elevkåren går framåt, samt att alla inom styrelsen mår bra, hinner med och trivs.

Matilda Hermansson - Eventansvarig.png

Matilda Hermansson

Eventansvarig

Matilda ansvarar för elevkårens event som bland annat ätartävlingar, 16+ fester och turneringar med mera. Hon är ansvarig för eventutskottet som tillsammans planerar och utför elevkårens event. 

Isabella Hansson - Ekonomiansvarig.png

Isabella Hansson

Ekonomiansvarig

Isabella ansvarar för hela organisationens budget, bokföring, alla inköp och utgifter, samt att de sköts på rätt sätt.

Madeleine Persson - Administrativ Chef.png

Madeleine Persson

Administrativ chef

Madeleine ansvarar för att det som är bakom organisationen går rätt till och att de besluts som tas skrivs ner, samt ser till så att all dokumentation av verksamheten bevaras.

Anna Lennvik - Medlemsansvarig.png

Anna Lennvik

Medlemsansvarig 

Anna är ansvarig för att ha god överblick på medlemmarnas behov, viljor och förväntningar som utefter det anpassar medlemsförmåner, event, tillställningar etc. 

Sophia Klangeryd - Studentansvarig.png

Sophia Klangeryd

Studentansvarig 

Sophia ansvarar för allt kring studentfirandet med bland annat studentfester, mössprovningar och själva studentdagen. Det gör hon tillsammans med sitt studentutskott som hon har den ansvarande rollen för. 

Hampus Boustedt - Kommunikationsansvarig.png

Hampus Boustedt

Kommunikationsansvarig

Hampus har den huvudsakliga kontakten utåt via sociala medier, samt andra sätt som kåren visas utåt till medlemmarna. Bland annat genom elevkårens grafiska profil.

bottom of page